Wat als ...?

In de twee laatste preken van oktober door Machiel Jonker en Jan Barendse vielen een paar dingen op. Het brengt ons bij de vraag "Wat als ...?"
Datum29-10-2020
SprekerSjoerd Folkertsma
  Download als PDF

In de preken kwamen een paar dingen naar voren die volgens mij met elkaar te maken hebben.

In Johannes 4:23 zegt de Heer Jezus tegen de vrouw in Samaria: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.” (NBV)

God zoekt waarachtige aanbidders, geen aanbidding op zichzelf. Het gaat om personen, om mensen die werkelijk aanbidden. Het gaat om aanbidding die ingegeven is door de Heilige Geest en waarin de menselijke geest in mee gaat. Het is niet gemaakt of opgewekt door of iets van mensen. Mooie muziek, speciale effecten kunnen stimuleren en helpen bij aanbidding, maar ze kunnen en mogen nooit het doel zijn. Bij werkelijke aanbidding gaat het om God en niet om zelf een mooi gevoel te krijgen. God wordt verheerlijkt en geprezen, Hij alleen is het Middelpunt van de aanbiddende mens.

Er is een lied in Opwekking (548) waarvan de eerste regel luidt: “De muziek vervaagt”. (zie tekst elders in deze info). Het is geschreven door Matt Redman, een aanbiddingsleider. De achtergrond van dit lied is de vraag wat er overblijft als dingen (muziek, zingen) wegvallen. Matt heeft zijn vragen en moeite die hij daarmee had verwerkt in de tekst. Die vraag kan ook aan ons gesteld worden. Wat blijft er over van ons geloof, onze relatie met God als bepaalde zaken wegvallen? God én wij!

Wij kunnen aanbidden in de samenkomst en elkaar daarin stimuleren en samen God aanbidden en verheerlijken, zoals er in Kolossenzen 3:16 en 17 staat: “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (HSV)

Vers 17 geeft ook aan dat het niet beperkt is tot de gemeentelijke samenkomst: “in alles wat je doet”. God aanbidden in je persoonlijk leven van alle dag.

Vragen voor jou: Heb je in de samenkomst wel eens echte aanbidding ervaren die je helemaal vervuld? Heb je dat ook buiten de samenkomsten ervaren? Wat helpt je bij aanbidding?

(tekst: Sjoerd Folkertsma)

Terug