Weer Samenkomsten

De afgelopen periode heeft een ingrijpende invloed gehad op de samenleving en het persoonlijk leven. Op zondag 5 juli hopen we weer samen te komen als gemeente in de Filadelfia kapel. In deze samenkomst willen we, naast de overdenking veel aandacht geven aan aanbidding en gebed. Ook willen we samen het Avondmaal gebruiken. Als gemeente van Christus, samen God de Vader vereren is een geweldig voorrecht.

  • Wel rekenen we er op dat u uw verantwoordelijkheid neemt voor uzelf, uw broeders en zusters, de samenleving en de overheid.
  • Heeft u gezondheidsklachten, verkoudheid, verhoging of koorts blijft u dan thuis.
  • De gedragscode voor de samenkomsten kunt u hier downloaden:
02-07-2020