Programma in de Stille Week

Programma in de Stille Week. Georganiseerd door de Oecumenisch werkgroep Wieringer Raad van Kerken.

Op de sites

www.rkwieringen.nl, www.rkwieringermeer.nl, www.filadelfia-wieringen.nl en  www.pgwieringen.nl

kunt u in de Stille Week iedere avond om 19.00 uur korte overdenking volgen.

  • Maandag 6 april: mevrouw Ria Glim
  • Dinsdag 7 april: ds. Tjalling Kindt
  • Woensdag 8 april: de heer Peter Glim
  • Witte Donderdag 9 april: ds. Erik Asscher

Op Goede Vrijdag, de dag waarop wij stil staan bij het lijden van Christus, volgen wij stap voor stap de lijdensweg die Hij moest gaan aan de hand van de schilderijen van Willem Hesseling. Een viering die is voorbereid door de oecumenische werkgroep.

Te volgen op: Regionale t.v. Noordkop, aanvang 19.00 uur.

Op de eerste paasdag, zondag 12 april kunt u vanaf 10 uur ’s morgens

de paasviering in de Hippolytuskerk volgen op www.pgwieringen.nl

Dit programma is ook te downloaden: Stille Week op Wieringen

 

31-03-2020